דלת פתוחה
גם מרחוק הקמפוס מרגיש קרוב
יחידות המנהל והאקדמיה זמינות לכם בזום בימים א', ג', ה'
בשעות 12:00-10:00
סינון סינון
פקולטות
מדורים
11 אוגוסט
שעה
08:30
-
10:30
דלת פתוחה
דלת פתוחה
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור לזרועות הביטחון - תוכניות עמנואל והדר

יום חמישי, 11 אוגוסט, 08:30 - 10:30

אין קבלת קהל
11 אוגוסט
שעה
08:30
-
10:30
דלת פתוחה
דלת פתוחה
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור לזרועות הביטחון - תוכניות מורשה ניצבים ומשא"ן

יום חמישי, 11 אוגוסט, 08:30 - 10:30

אין קבלת קהל
11 אוגוסט
שעה
08:30
-
10:30
דלת פתוחה
דלת פתוחה
המערך לתוכניות ייעודיות , המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון - מגן

יום חמישי, 11 אוגוסט, 08:30 - 10:30

אין קבלת קהל
11 אוגוסט
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
היחידה ללימודים בין תחומיים , התוכנית למדעי המוח

התוכנית למדעי המוח לתארים מתקדמים

יום חמישי, 11 אוגוסט, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל
11 אוגוסט
שעה
10:00
-
12:00
הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

יום חמישי, 11 אוגוסט, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל
11 אוגוסט
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
הפקולטה למדעי היהדות , ספרות עם ישראל

ספרות עם ישראל

יום חמישי, 11 אוגוסט, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל