בית הספר ללימודים מתקדמים

בית הספר ללימודים מתקדמים

דלת פתוחה למחלקה

מפגשי הזום במדור

17 אוקטובר
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
בית הספר ללימודים מתקדמים

בית הספר ללימודים מתקדמים - תואר שני

יום ראשון, 17 אוקטובר, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל
17 אוקטובר
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
בית הספר ללימודים מתקדמים

בית הספר ללימודים מתקדמים - תואר שלישי

יום ראשון, 17 אוקטובר, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל