מכינות קדם אקדמיות

מכינות קדם אקדמיות

דלת פתוחה למחלקה

אירועים קרובים במחלקה

הקודם
הבא
אינכם עומדים בתנאי הקבלה לתואר הנכסף? אנחנו נעזור לכם להגשים את החלום
מכינות ייעודיות
תעודת המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן וכן באוניברסיטת תל-אביב.

משך המכינה שנה אקדמית. הלימודים מתקיימים בהיקף של 5-4 ימים בשבוע.

יתרונות המכינה הייעודית:

רישום ללימודים – הוועדה לקבלת תלמידים תמתין לציוני הבוגרים, ובקשתם תידון עם קבלת תעודת המכינה.
מלגות – במסגרת המכינה ניתן לקבל סיוע של מלגות שכר לימוד ומלגות קיום, על פי מפתח כלכלי-חברתי ובכפוף לקריטריונים של משרד הביטחון ומשרד החינוך (ללא קשר לכספי הפיקדון). כמו כן, מוענקות מלגות שכר לימוד לתלמידי המכינה ששירתו כלוחמים.
שיעורי תגבור – במסגרת שנת המכינה ניתן מערך תמיכה של שיעורי עזר במקצועות שונים, כשירות לסטודנט ללא עלות כספית.
קורס הכנה לפסיכומטרי – ניתן לשלב קורס הכנה לפסיכומטרי במהלך המכינה, בעלות ייחודית לתלמידי המכינה ומתקיים במתחם הקמפוס ובתיאום עם המכינה.
פטור מקורס הבעה עברית בלימודי התואר – בהתאם לנוהלי האוניברסיטה.
807
מספר בוגרי המכינות שהתקבלו לתואר ראשון בבר אילן ב-5 שנים האחרונות
96
אחוז בוגרי המכינות המרוכזות שהתקבלו לתואר ראשון בבר אילן ב-5 שנים האחרונות
מסלולים
מדעים מדויקים והנדסה

מתמטיקה 5 יח"ל
אנגלית 4/5 יח"ל
פיזיקה 5 יח"ל
כתיבה אקדמית

מדעי הטבע

מתמטיקה 4 יח"ל
אנגלית 4/5 יח"ל
פיזיקה 3 יח"ל
כימיה 3 יח"ל
כתיבה אקדמית

מדעי החברה והרוח

מתמטיקה 3/4 יח"ל
אנגלית 4/5 יח"ל
מיומנויות הכתיבה המדעית
שיטות מחקר
4 קורסים במדעי החברה

קדם-מכינה

מכינה המיועדת לבוגרי החינוך החרדי ו/או חסרי 12 שנות לימוד וחסרי תעודת בגרות.

מטרת הקדם-מכינה היא לאפשר הזדמנות שווה לצעירים חסרי תעודת בגרות או לבוגרי החינוך החרדי, שאינם עומדים בתנאי הקבלה למכינה הייעודית.
בוגרי מסלול קדם-מכינה יוכלו להשתלב באחד משלושת מסלולי המכינות הייעודיות בבר-אילן, בהתאם להישגיהם במסלול הקדם-מכינה ולדרישות של כל מסלול.
משך המסלול הוא ארבעה חודשים, בהיקף של 5-4 ימים בשבוע.

העלאת סיכויי הקבלה לתואר המבוקש כבר בשנת הלימודים הקרובה תש"פ!
מכינות מרוכזות במתמטיקה 4/5 יח"ל ופיזיקה 5 יח"ל

המכינות מיועדות למועמדים המעוניינים להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן כבר בשנה העוקבת, ושיפור הציונים במקצועות מתמטיקה 4/5 יח"ל ו/או פיזיקה 5 יח"ל יעלה את סיכויי קבלתם לתואר המבוקש.

ציוני המכינה יהיו קבילים כחלופה לציוני הבגרות באוניברסיטת בר-אילן, וישוקללו בהערכת סיכויי הקבלה לתואר ראשון (לזכאי תעודת בגרות בלבד).

משך המכינות הוא בין חודשיים לשלושה חודשים, ובוגרי המכינה יוכלו להשתלב כבר בשנה"ל הבאה בלימודים לתואר ראשון, בהתאם לדרישות המחלקות השונות.

מכינת מעבר באנגלית והכנה למבחן אמיר"ם

מכינה המיועדת למועמדים שזכאים לתעודת בגרות עם אנגלית ברמה של 3 יח"ל בלבד או לבעלי ציון נמוך מ-85 בחלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ אמי"ר/ אמיר"ם.

המכינה משלימה את הידע הנדרש לאנגלית ברמה של 4 יח"ל, עורכת היכרות עם אנגלית אקדמית ומכינה למבחן אמיר"ם.

משך המכינה הוא כחודשיים וחצי.

ציון המכינה תקף בקבלה לאוניברסיטת בר-אילן בלבד, ולא ניתן לשקלול בתעודת הבגרות ובהערכת סיכויי הקבלה לתואר ראשון.

תוכניות ייחודיות שמתקיימות במסגרת המכינה
תוכנית "הישגים להייטק"

התוכנית מיועדת לתלמידי מכינה/קדם מכינה מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, המעוניינים להשתלב בלימודי הנדסה ומדעים מדויקים באוניברסיטת בר-אילן.

התוכנית מעניקה ליווי וסיוע רחב הכולל מימון ומעטפת לימודית, החל משלב המכינה הייעודית במדעים מדויקים והנדסה ועד סיום לימודי התואר.

תוכנית "יואל"

התוכנית מיועדת לתלמידי מכינה יוצאי אתיופיה בעלי נתוני פתיחה טובים ושאיפות אקדמיות גבוהות, ופועלת על מנת סייע להם להגיע ללימודים אקדמיים איכותיים ולתעסוקה הולמת.

התוכנית כוללת מלגה לסיוע במימון המעונות, תגבור לימודי יומיומי אחרי שעות הלימודים במכינה, העשרה, גיבוש והעצמה, ליווי אישי והכוון, ליווי מנטור במהלך התואר, ייעוץ וסיוע לקראת השתלבות בתעסוקה הולמת.

תוכנית 30+

התוכנית מיועדת לבני 30 ומעלה בעלי 12 שנות לימוד, המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון ואינם עומדים בתנאי הקבלה לתואר (חסרי בגרות, ממוצע בגרות נמוך וכד').

בתום התוכנית הסטודנט יקבל גיליון ציונים, המהווה חלופה לתעודת הבגרות בקבלה לתואר ראשון בבר אילן.

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתואר ראשון במחלקות השונות, בכפוף לתנאי הקבלה.

משך התוכנית – ארבעה חודשים.

התוכנית מתקיימת בשלושה מחזורים: סמסטר א' (אוקטובר – ינואר), סמסטר ב' (פברואר – יוני), סמסטר קיץ (מאי – אוגוסט).

לפרטים נוספים ניתן ליצור אתנו קשר במייל:  30.plus@biu.ac.il ובטלפון: 03-7384486.