מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים

שירותי הייעוץ באוניברסיטה מתפקדים כמענה לפניות הסטודנטים במכלול רחב של קשיים ולבטים על רקע אישי ואקדמי.

מפגשי הזום במדור

20 יוני
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
מנהל הסטודנטים

מדור בחינות

יום ראשון, 20 יוני, 10:00 - 12:00

שוחחו עם הנציגים ותקבלו את כל המידע עבור בחינות והבחינות המוקוונות במערכות תומקס והמודל

אין קבלת קהל
20 יוני
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
מנהל הסטודנטים

מדור סטטוס

יום ראשון, 20 יוני, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל
20 יוני
שעה
10:00
-
12:00
מנהל הסטודנטים

מדור רשם

יום ראשון, 20 יוני, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל