מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים

שירותי הייעוץ באוניברסיטה מתפקדים כמענה לפניות הסטודנטים במכלול רחב של קשיים ולבטים על רקע אישי ואקדמי.

מפגשי הזום במדור

17 אוקטובר
שעה
10:00
-
12:00
דלת פתוחה
דלת פתוחה
מנהל הסטודנטים

מדור סטטוס

יום ראשון, 17 אוקטובר, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל
17 אוקטובר
שעה
10:00
-
12:00
מנהל הסטודנטים

מדור רשם

יום ראשון, 17 אוקטובר, 10:00 - 12:00

אין קבלת קהל